Z letom 2005 se je izteklo že petnajsto leto rednega izhajanja časopisa Domače novice - Slovenske gorice v založbi ter urejanju v podjetju Štrakl d.o.o..
Doba izhajanja, ki jo dosega le malo lokalno
“obarvanih” časopisov v Sloveniji (če sploh kateri?).

V časopisu ki pokriva kraje med Dravo in Muro in izhaja enkrat mesečno, po potrebi pa izdajamo izredne številke, s katerimi izpolnjujemo želje ali zahteve izrednih naročnikov, vam  ponujamo  možnost objavljanja malih oglasov, zahval, spominov in osmrtnic ter razglasov, razpisov, objav ter ekonomsko propagandnih sporočil.

Oglasite se na naš naslov:   Domače  novice,  p.p.5, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.


 
    
. velikost velikost/cm2 cena/EUR
naslovnica max 6x7 42 104,00
1/1 220/310 682 271,20
3/4 225/220 495 229,50
2/3 140/300 ali 220/200 440 187,80
1/2 110/300 ali 220/150 330 146,00
1/3 70/300 ali 220/100 220 104,30
1/4 105/150 ali 220/75 165 83,50
2/9 145/100 ali 70/200 145 75,10
1/8 75/105 ali 55/150 80 50,00
1/9 70/100 70 41,70
 
 
Večbarvna (color) objava +25%
Zahvale, spomini, osmrtnice 30,00 EUR
Mali oglasi - nekomercialni 8,30 EUR
Mali oglasi - nekomercialni / za naročnike BREZPLAČNO

Popusti .
Kulturne in športne prireditve -10%
Naročilo 6 ZAPOREDNIH objav -10%
Naročilo 12 ZAPOREDNIH objav -20%
K navedenim cenam se prišteva 20% DDV .