ŠTRAKL   –   grafično oblikovanje, tisk in trgovina d.o.o. družinsko podjetje je bilo ustanovljeno 3. oktobra 1990 na temeljih obrtne obratovalnice Grafično oblikovanje Ivan Štrakl s.p..

Obrtna obratovalnica je začela z obratovanjem na podlagi obrtnega dovoljenja, ki je bilo izdano na Občini Lenart 25. februarja 1969. S krajšo prekinitvijo od 1972. do 1976. leta je Grafično oblikovanje Štrakl s.p. delovalo do 31. decembra 1997.
Zaradi nenehnega povečevanja obsega dela so nosilec obrti Ivan Štrakl,člani družine Štrakl in takrat zaposleni v obratovalnici, leta 1990 sklenili ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo.
Ustanovitelji so bili: Štrakl Ivo, Štrakl Milena, Štrakl Romeo, Štrakl Dušan, iz Gradišča v Slov. goricah 77 (danes Sv. Trojica v Slovenskih goricah). Ustanovitelji so za odgovorno osebo – direktorja izbrali prvega ustanovitelja Ivana Štrakla. Od 10. marca 1998 pa je direktor podjetja Romeo Štrakl.

Z aneksom k pogodbi so 15. oktobra 1993 ustanovitelji priglasili tudi založništvo. Tako je družba opravljala naslednje dejavnosti:

 
 
  • grafično in industrijsko oblikovanje,
  • pripravo za vse tiskarske tehnike,
  • tisk v tiskarskih tehnikah (knjigotisk, offset tisk, sitotisk),
  • knjigoveštvo,
  • založništvo,
  • storitve in organizacija reklame in ekonomske propagande.