Družba se aktivno ukvarja z rešitvami celostnih grafičnih projektov: design razpoznavnih slikovnih in besednih zaščitnih znakov, blagovnih znamk, poslovnih papirjev, publikacij in prospektov, embalaže, plakatov, listin, priznanj, diplom, revij, časopisov, oglasov, celostnih grafičnih podob…
s pripravo za tisk: izdelava in projektiranje risb za reprodukcijo, reprofotografijo, fotostavkom, računalniškim oblikovanjem v za to namenjenih software programih (Page Maker, Corel Draw, Photoshop), z računalniško podprtim namiznim založništvom – DTP, s pripravo in izdelavo tiponov za sitotisk…
s sitotiskom: enostavnim in barvnim na vse za sitotiskarske barve sprejemljive materiale (papir, pvc, naravne in umetne tekstile in drugo); npr. zunanje in notranje PVC nalepke, sitotisk na CD ali DVD nosilce podatkov, na majice in športne drese, zastave. Možen je strojni sitotisk do formata B1 (70x100cm), z ročnim sitotiskom pri formatu ni omejitve (zastave do formata 140 x 400 cm).
Sitotisk je dopolnjen z računalniško vodenim izrezovanjem tekstov, grafik...
s črnobelim in barvnim offset tiskom; do formata 62 x 44cm
s knjigotiskom;
s knjigoveštvom in kartonažo: vezava in popravilo knjig, izdelava map v usnju, platnu in dr., izdelava manjše papirne in kartonske embalaže in druge papirne galanterije...
z založništvom: pripravljanje, urejanje in izdajanje regijskega (severne Slovenske gorice) časopisa – mesečnika Domače novice – Slovenske gorice, tisk občinskih časopisov, šolskih glasil in drugih tiskanih medijev...Vaše želje, potrebo ali samo povpraševanje, nam sporočite po elektronski pošti (lahko pa tudi na "stari" način - z navadno pošto, telefonom ali telefaksom). Povpraševanje dopolnite z osnovnimi podatki: količino grafičnih izdelkov ali storitve, format, število barv, obseg...)
Odgovorili vam bomo z natančno ponudbo.