V več kot 30 letih (od 1969) delovanja na področju grafičnega oblikovanja, ki ga je obrtna obratovalnica, predhodnica družbe, v letih 1972 do 1975 dopolnila z vrhunskim sitotiskom, v letu 1985 pa izpopolnila z offset tiskom je pridobila širok krog naročnikov. Število naročnikov se je tik pred osamosvojitvijo Slovenije nekoliko zmanjšalo. Podjetje je s kvaliteto, dobavnimi roki, predvsem pa s kvalitetnim grafičnim oblikovanjem za katerega so računalniški programi samo pripomoček in ne edini vir "znanja" kot za večino novodobnih "oblikovalcev", ponovno pričelo širiti delokrog. Leta 1991 je podjetje začelo izdajati časopis "Domače novice", ki pokriva osrednje Slovenske gorice.
V tridesetletni dobi je najprej obrtna obratovalnica od 1990. leta pa podjetje Štrakl d.o.o. izvajalo grafično oblikovanje, pripravo za tisk, ameriško retušo, od leta 1973 pa tudi tisk, med drugimi za: Dravsko tiskarno Maribor, Bodočnost Maribor, Železarno Ravne, Emo Celje, Emi Poljčane, Pinus Rače, Sladkogorsko Sladki Vrh, IVD Maribor, Splošno bolnico Maribor, TVI Majšperk...

Sedaj imamo evidentiranih več kot 30 večjih in 80 manjših kupcev, neupoštevaje naročnikov Domačih novic in naročnikov ekonomsko-propagandnih sporočil v časopisu.

 

TBP – tovarna bovdenov in plastike d.d. Lenart, Prevent Halog d.o.o. Lenart, Interalarm d.o.o. Lenart, Komunala Ptuj, Mesarija Fekonja Sv. Trojica, Območna obrtna zbornica Lenart, Avtohiša Ferk, Črans d.o.o. Šentilj, Osnovne šole: Dobravlje, Ljudski vrt Ptuj, Majšperk, Destrnik, Markovci; Dijaški dom Ptuj, Gimnazija Veno Pilon Ajdovščina, Gimnazija Ormož, ŠTUK Maribor, MKC Maribor, RS Upravna enota Lenart, občine: Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Trojica, Dekor Haložan Sv. Trojica, ZKO Gornja Radgona, Zavod Hrastovec – Trate, društva in posamezni s.p. na širšem področju Slovenskih goric in širše v Sloveniji.